KSIĘGA SŁÓW WSZYSTKICH
THE BOOK OF ALL WORDS

ART & COMMUNICATION


Request a page / Zamów stronę

Name, Surname or Nickname:
Imię, nazwisko lub pseudonim:
Give a word:
Podaj słowo:
or page number:
lub nr strony:

Description of the word (max. 1800 characters):
Opis słowa (maksymalnie 1800 znaków):
 

The algorithm for The Book of All Words, programs (C++/Perl/PHP) and PostScript pages were created by Karol Roslaniec <kros@linko.pl>
Algorytm przeszukiwania Księgi Słów Wszystkich, oprogramowanie (C++/Perl/PHP) oraz strony PostScriptowe zostały opracowane przez Karola Rosłańca <kros@linko.pl>


opis   spis haseł